Per ser nena

Data
dilluns, 23-10-2017 / 12:00

Aquesta exposició reconeix a les nenes la  categoria de protagonistes, amb veu pròpia, del seu esdevenir.

Les nenes reuneixen tots els elements configuratius i formatius de com, en el marc de les societats patriarcals, es concep la feminitat i la vida de les dones, les seves dependències i limitacions. En definitiva, la infància constitueix un lloc comú per a la construcció del gènere mitjançant la socialització.