Exposició "Canvia el xip, RECICLA'LS!"

Data
dilluns, 26-04-2021 / 10:00

Al vestíbul de l'edifici Hort d'Iglésies tindrem del 26 al 30 d'abril, l'exposició sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics que ens proporcionen des de el Servei de Biblioteques i L'Agència de Residus de Catalunya amb la campanya "Canvia el xip". A més, la setmana vinent rebrem un contenidor per tal de tenir un punt de recollida sobre aquests residus i que OfiRaee, la Plataforma Informàtica de Coordinació Logística per a la Gestió dels RAEE procedents de les Deixalleries municipals s'encarregaran de recollir. Fomentant així el reciclatge i el bon ús dels aparells.